Augustas Buzėnas

POEZIJAIV RINKINYS

Antitezė Informacija

4/27/20222 min read

Kodėl M.?

M. senelio tėvas turėjo problemų su teisėsauga

Kad lengviau būtų senelį auginti

Pasikeitė pavardę į M.

Kaip M. laikėsi teisę kalbėti

Ilgai mokėsi

Tyliai

Pasislėpęs

Ničniekam nepasakė

Kad planuoja

Ir ruošėsi

Rinko žodžius

Iš visokių žodynų

Nereikalingiausių interneto straipsnių

Galiausiai atėjo miškan

Prie stalo atsisėdo

Už jo laukė trys pražilę vyrai

Ir kad pradėjo šnekėt

Tai nei nesuprato ką pasakė

Suprato

perlaikymas už dviejų savaičių

Antrąsyk jau ramiau

Ėmė kalbėti

diminuendo

Išdavė jam teises

Ir išsiuntė seminarijon

Kaip M. pasimetė?

Po to kai išsiuntė į

Kaimelį praktikos

M. pamiršo kaip skaityti

Vartė ir taip ir taip tuos puslapius

Pigaus popieriaus

Skaniai kvepiančio

Primenančio pirktas senas knygas

Išėjo šluoti

Prie altoriaus

Tarp suolų

Kieme

Praeinantis karininkas jam šūktelėjo

Ką tu čia bliat darai?

Atrodo lyg nušvito M.

Padėjo šluotą

Grįžo į zakristiją

Pasiėmęs knygą

Užsnūdo

Kaip M. iš darbo atleido

Klausyk

Suprantu nebenori dirbt

O negalėjai tiesiog

Atsistatydint?

Nebesvarbu

Gerbiamas M.

Jūs esate atleidžiamas už

103 mažus pažeidimus

Iš jų

4 pravaikštas 12 pavogtų ženklų 48 nepagarbių laiškų kolegoms ir darbo vadovams

Ir ypač už

Kelio ženklo greičio limitas 70

Įgyvendinimą su skaičiumi 71 vietoj 70

Informacinių lentelių su miestų pavadinimais

Užrašymą kirilica ir graikų abėcėlėmis

Ir galiausiai

Vertikalaus šviesoforo įgyvendinimą su spalvomis

Balta violetinė mėlyna

Pagal išvardijimo tvarką

Už šiuos nusižengimus

Ir kitus neišvardintus

M. yra atleidžiamas iš darbo

Direktorius

Kaip M. netyčia surado mastelį

Grįžęs iš kelionės M.

Saulei nusileidus

Sėdėjo savo miesto paplūdimy

Rūkė Malboro auksines cigaretes

Ir galvojo apie dalykus

Rūkomus ir nedegius

Valgomus ir nevalgomus

Geriamus ir pernelyg sprangius

Apibrėžiamus ir nesudėliojamus į dėžutes

Suprantamus ir nesuprantamus

Galvojo apie

Gyvus ir mirusius

Pigius ir neįperkamus

Amžinus ir mirtingus

Apie cigarus ir vandenį

Arbūzą ir deimantus

Kolą ir stabdžių skystį

Determinizmą ir dalyką kurio pavadinimo nepavyko prisiminti

Žongliravimą ir pomirtinį gyvenimą

Save ir savo senelį

Nebūtį ir save

Tada M. atsistojo

Sumetė viską į mikserį

Susimaišė

M. susimaišė

Linijų simfonija

Bevažiuodamas autobusu M.

Suvokė pasaulio tvarką:

Visur yra linijos

Paprastos linijos

Linijos liejasi skirtingai

Horizontaliai vertikaliai

Įstrižai grubiai

Švelniai blyškiai

Šios linijos pinasi

Į vieną lygiai netvarkingą audinį

Sudarantį tobulą harmoniją

Audinys atrodo tobula forma

Simfonija

Tačiau taip paprastai apibrėžtas

Jis yra supaprastintas

Mes irgi esame linijos

Ir žiūrime tik į tiek linijų

Kiek pajėgiame suprasti

Ar mūsų suvokimas

Įgimtas

Ar kylantis iš neapdairumo

Sunku pasakyti

Sugriovus tą simfoninį audinį

Į atskiras neonines linijas

M. išsigąsta

Minties šuolis

Kaip M. su karininku susitiko

Buvo šalta diena

Nedėkinga

Ir M. nežinojo

Už ką šiuo metu Dievui padėkoti

Todėl susitiko pažįstamą

Pažinojo jį iš senų laikų

Kai jaunas šventino jų batalioną

O pažįstamas prie jo

Raiškiai meldėsi

Pasisveikinę

Jie bandė pasišnekėti

Bet karininkas buvo puskurtis

(kulka atšokusi kliudė ausį)

Jau benueinant

Karininkas dar spėjo paklausti

Palaiminsi?

Eik

Su dievu